سبک کردن سازه با آجر متخلخل

آجر متخلخل یا مشبک در سبک سازی سازه کمک زیادی کرده است. از جایی که بیشترین وزن ساختمان را آجر های دیواره ها تشکیل می دهند طراحان آجری سبک را طراحی کردند که کل مشخصات آجرهای ساختمان سازی را دارد در این نوشته در مورد آجر های متخلخل و شاخصه ها و روش‌های درست کردن

ادامه مطلب