آجر آنلاین

آجر قزاقی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
دسترسی سریع

آجر نما انواع مختلفی دارد که قدیمی ترین آن، آجر قزاقی می باشد. آجر نما قزاقی در گذشته فقط در ساختمان سازی کاربرد داشت، اما امروزه در نمای بیرونی و داخلی ساختمان ها نیز به کار می رود.

آجر آنلاین به عنوان یکی از مراکز آنلاین فروش آجر قزاقی سنتی اصفهان، تهران، قم و سایر نقاط سراسر ایران، راهنمای شما کاربران در خصوص لیست قیمت این مصالح، انواع مختلف طرح و رنگ آن ها و… می باشد.

قیمت آجر قزاقی سنتی در فروردین ۱۴۰۲

پلاک کامل قزاقی زرد
۱۰×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۰۵۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

پلاک کامل قزاقی گلبهی
۱۰×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۲۰۰ تا ۵,۱۰۰ تومان

پلاک کامل قزاقی قرمز
۱۰×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۳۰۰ تا ۵,۱۰۰ تومان

پلاک کامل قزاقی ابلق
۱۰×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸ تومان

پلاک ساده قزاقی زرد
۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: هر قالب از ۱,۸۰۰ تا ۳,۲۰۰ تومان

پلاک ساده قزاقی گلبهی
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۱,۹۰۰ تا ۳,۲۰۰ تومان

پلاک ساده قزاقی قرمز
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۱,۹۵۰ تا ۳,۲۰۰ تومان

پلاک ساده قزاقی ابلق
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۱,۹۰۰ تا ۲,۱۰۰ تومان

قزاقی رستیک زرد
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۱,۸۸۰ تا ۳,۱۰۰ تومان

قزاقی رستیگ گلبهی
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۱,۹۵۰ تا ۳,۱۰۰ تومان

قزاقی رستیک قرمز
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۰۰۰ تا ۳,۱۰۰ تومان

قزاقی رستیک ابلق
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۱,۹۵۰ تا ۲,۱۰۰ تومان

قزاقی نیمه زرد
۵٫۵×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۱۰۰ تا ۴,۱۵۰ تومان

قزاقی نیمه گلبهی
۵٫۵×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۱۵۰ تا ۴,۱۵۰ تومان

قزاقی نیمه قرمز
۵٫۵×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۲۰۰ تا ۴,۱۵۰ تومان

قزاقی نیمه ابلق
۵٫۵×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۱۵۰ تا ۲,۸۸۰ تومان

قزاقی کف زرد
۲۰×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۳۰۰ تا ۴,۷۵۰ تومان

قزاقی کف گلبهی
۲۰×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۴۰۰ تا ۴,۷۵۰ تومان

قزاقی کف قرمز
۲۰×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۵۰۰ تا ۵,۲۵۰ تومان

قزاقی کف ابلق
۲۰×۲۰
قیمت: هر قالب از ۲,۴۰۰ تا ۴,۷۵۰ تومان

ال قزاقی زرد
۵٫۵×۱۰×۲۰
قیمت: هر قالب از ۳,۲۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان

ال قزاقی گلبهی
۵٫۵×۱۰×۲۰
قیمت: هر قالب از ۳,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان

ال قزاقی قرمز
۵٫۵×۱۰×۲۰
قیمت: هر قالب از ۳,۴۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان

ال قزاقی ابلق
۵٫۵×۱۰×۲۰
قیمت: هر قالب از ۳,۴۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان

قیمت آجر قزاقی اصفهان، قم، تهران و… با توجه به فاصله محل کارخانه تولیدی تا محل پروژه، رنگ و ابعاد آجر، متراژ کار و سایر عوامل مختلف، متفاوت می باشد. اما همانطور که می دانید با خرید آجر نما قزاقی به قیمت درب کارخانه می توانید به میزان قابل توجهی در هزینه کلی پروژه ساختمانی خود صرفه جویی نمایید.

لیست قیمت آجر قزاقی در یک نگاه

آخرین به روز رسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

نوع آجر رنگ ابعاد قیمت هر قالب (تومان)
پلاک کامل قزاقی زرد ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۰۵۰ تا ۵,۰۰۰
پلاک کامل قزاقی پوست پیازی، گلبهی ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۵,۱۰۰
پلاک کامل قزاقی ابلق ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک کامل قزاقی قرمز ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۳۰۰ تا ۵,۱۰۰
پلاک قزاقی زرد ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۸۰۰ تا ۳,۲۰۰
پلاک قزاقی پوست پیازی، گلبهی ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۹۰۰ تا ۳,۲۰۰
پلاک قزاقی ابلق ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۹۰۰ تا ۲,۱۰۰
پلاک قزاقی قرمز ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۹۵۰ تا ۳,۲۰۰
قزاقی رستیک زرد ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۸۸۰ تا ۳,۱۰۰
قزاقی رستیک پوست پیازی، گلبهی ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۹۵۰ تا ۳,۱۰۰
قزاقی رستیک ابلق ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۹۵۰ تا ۲,۱۰۰
قزاقی رستیک قرمز ۳×۵٫۵×۲۰ از ۲,۰۰۰ تا ۳,۱۰۰
قزاقی نیمه زرد ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۱۰۰ تا ۴,۱۵۰
قزاقی نیمه پوست پیازی، گلبهی ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۱۵۰ تا ۴,۱۵۰
قزاقی نیمه ابلق ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۱۵۰ تا ۲,۸۸۰
قزاقی نیمه قرمز ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۴,۱۵۰
سنتی کف زرد ۲۰×۲۰ از ۲,۳۰۰ تا ۴,۷۵۰
سنتی کف پوست پیازی، گلبهی ۲۰×۲۰ از ۲,۴۰۰ تا ۴,۷۵۰
سنتی کف ابلق ۲۰×۲۰ از ۲,۴۰۰ تا ۴,۷۵۰
سنتی کف قرمز ۲۰×۲۰ از ۲,۵۰۰ تا ۵,۲۵۰
ال قزاقی زرد ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۲۰۰ تا ۶,۰۰۰
ال قزاقی پوست پیازی، گلبهی ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۳۰۰ تا ۶,۰۰۰
ال قزاقی ابلق ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۴۰۰ تا ۶,۰۰۰
ال قزاقی قرمز ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۴۰۰ تا ۶,۰۰۰

قیمت های درج شده در لیست بالا برای هر قالب آجر قزاقی نما هستند.

علت وجود تفاوت بسیار زیاد در این بازه قیمتی، پارامترهایی مثل رنگ و ابعاد آجر، درجه بندی آجر، متراژ پروژه، شهر محل پروژه و… هستند که در تعیین قیمت آجر قزاقی قم، یزد، اصفهان، تهران و… دخیل هستند.

جهت اطلاع دقیق از قیمت های کارخانه آجر قزاقی همدان، کرمان، تهران، اصفهان و… با توجه به نحوه ارسال و هزینه های باربری، می توانید با کارشناسان فروش آجر آنلاین تماس بگیرید.

آجر قزاقی چیست؟​

در این ویدئوی ۳۷ ثانیه ای به معرفی کامل آجر نما قزاقی و رنگ های موجود آن در آجر آنلاین پرداخته شده است. بنابراین اگر قصد خرید آجر قزاقی سنتی را دارید حتما این ویدئو را ببینید.

آجر نما قزاقی یا kazakh brick از قدیمی ترین مصالح آجری در ایران می باشد که از خاک رس تولید می شود و تاریخچه آن به زمان قزاق ها بر می گردد.

تولید این آجرها از گذشته تا به امروز به سبک سنتی و دستی باقی مانده است، اما برای خشک کردن آن ها به جای نور آفتاب از کوره های آجرپزی سنتی استفاده می شود.

نمونه تصاویر نمای ساختمان با آجر قزاقی

تصاویر زیر نمونه پروژه های مشتریان آجر آنلاین می باشد که می توانید با کلیک روی > یا < تصاویر بیشتری را مشاهده کنید. همچنین می توانید با کلیک روی هر عکس با جزئیات بیشتر و بزرگتر آن را برررسی کنید.

تنها نمای ساختمان نیست که اهمیت دارد، نمای کف نیز تاثیر فراوانی بر زیبایی داخلی می گذارد. از آجر قزاقی کف اغلب در مکان‌هایی مانند سنتی سراها، سفره خانه ها، خانه های قدیمی تاریخی، هتل‌های سنتی و محوطه حیاط و ویلا نیز استفاده می شود. آجر قزاقی نمای آجری سنتی را در این مکان ها ایجاد می کند. در همین راستا افرادی که به سبک سنتی علاقه مند هستند، بدون شک سراغ این آجر را می گیرند.

کاربرد آجر سنتی قزاقی بسیار گسترده و متنوع می باشد. با توجه به اینکه این نوع آجر، نوعی آجر سنتی نما به شمار می رود، برای ایجاد یک نمای کلاسیک و سنتی، کاربرد بسیار زیادی دارد.

مشاهده لیست قیمت آجر سنتی درب کارخانه در تاریخ روز تنها با کلیک روی دکمه

در صورت تمایل به خرید آجر سنتی قزاقی و استعلام قیمت آجر حتما با کارشناسان فروش ما در آجر آنلاین تماس بگیرید.

نحوه خرید​​ آجر قزاقی قم، اصفهان، همدان و...

انتخاب محصول

انتخاب محصول یا محصولات مورد نظر (کد هر محصول بر روی عکس آن درج شده است) و بررسی هزینه از طریق لیست قیمت آجر قزاقی درج شده در بالای صفحه

استعلام وضعیت

تماس با کارشناسان فروش از طریق دکمه پایین صفحه و استعلام موجودی، تعداد قالب مورد نیاز بر اساس متراژ پروژه، هماهنگی های باربری و…

ثبت سفارش

ثبت سفارش و تسویه از طریق درگاه پرداخت امن سایت آجر آنلاین

نحوه ارسال بار​ آجرنما قزاقی

ارسال بار در آجر آنلاین به این صورت است که پس از ثبت خرید شما در هر نقطه ای از ایران، بار آجر قزاقی از نزدیکترین کارخانه به محل شما ارسال می شود، که این امر باعث می شود تا سفارش خود را زودتر و با هزینه ای کمتر تحویل بگیرید.

هماهنگی ها و ارسال بار توسط تیم آجر آنلاین انجام می شود که می توانید لحظه به لحظه از موقعیت سفارش خود آگاه باشید. 

توجه داشته باشید که هزینه ارسال بار به عهده شما عزیزان می باشد.

انواع آجر نما قزاقی در آجر آنلاین

آجر قفقازی یا همان آجرقزاقی در مدل های متنوعی تولید می شود که با کلیک روی “نمایش بیشتر” می توانید توضیحات جامعی از پر فروش ترین طرح ها، مدل ها و ابعاد آجر قزاقی آجر آنلاین را مشاهده کنید.

پلاک قزاقی کامل

انواع آجر قزاقی کامل
انواع رنگ های آجر قزاقی پلاک کامل

آجرهای پلاک کامل علاوه بر نماسازی، در بالا بردن ساختمان و دیوار چینی نیز کاربرد دارند. با توجه به طرح سنتی که این آجرها به نما می دهند، به آن ها آجر قزاقی سنتی نیز گفته می شود.

آجر قزاقی قیمت درب کارخانه، در این ابعاد، معمولا به صورت فله ای ارسال می شود.

آجر قزاقی نیمه

آجر نما قزاقی نیمه
نمای انواع آجر قزاقی نیمه

ابعاد آجر قزاقی نیمه ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ می باشد که قیمت آن برای هر قالب در لیست بالا ذکر شده است. در هر متر مربع از پروژه خود می توانید به تعداد ۸۰ تا از این آجر استفاده کنید.

آجر قزاقی پلاک ساده

آجر پلاک قزاقی
نمای آجر قزاقی پلاک ساده

پلاک ساده آجر قزاقی سنتی اصفهان یکی از پر فروش ترین مدل های این آجر است. آجرقزاقی پلاک ساده همانطور که در تصویر می بینید در رنگ ها زرد، گلبهی (پوست پیازی)، قرمز و ابلق در آجر آنلاین موجود می باشد. برای سفارش هریک از آنها کافیست با کارشناسان فروش ما در تماس باشید.

آجر نما قزاقی پلاک رستیک

انواع آجر رستیک قزاقی
آجرقزاقی رستیک در رنگ های متنوع

آجر رستیک قزاقی بی شک یکی از زیبا ترین طرح های آجر است که در رنگ های متنوعی همانند تصویر به فروش می رود. رایج ترین ابعاد آجر قزاقی رستیک ۳×۵٫۵×۲۰ است. این طرح از آجر نمای قزاقی علاوه بر رنگ های زرد، قرمز، گلبهی و ابلق در سایر رنگ های دگر همانند مشکی، قهوه ای و چرمی موجود می باشد.

در میان انواع آجر قفقازی، طرح رستیک آن از رنگ های متنوع بیشتری برخوردار است.

آجر قزاقی کف

آجر قزاقی کف
آجر قزاقی سنتی کف

یکی از کاربرد های بسیار رایج این مصالح، در پوشش کف ساختمان ها، بناهای سنتی، محوطه ها و پیاده روها می باشد. قیمت آجر قزاقی کف فرش در مقایسه با سایر مصالح کف سازی، فوق العاده به صرفه تمام می شود.

آجر ال قزاقی

آجر قزاقی نما ال
نمای آجرقزاقی ال در رنگ های مختلف

از کاربردهای آجر ال قزاقی، گوشه های نمای ساختمان یا دیوار و دور پنجره می باشد. نمای ساختمان با آجر قزاقی ال را می توانید با کمی خلاقیت، متفاوت کنید. ابعاد این آجر ۱۰×۵٫۵×۲۰ است.

اگر قصد خرید آجر قزاقی را دارید، خوب است بدانید که آجر نما قزاقی تهران، همدان، کرمان، ورامین و کرج با مرغوب ترین خاک قرمز و زرد تولید و به فروش می رسند.

آجر دور ستون قزاقی

آجر قزاقی دور ستون
رنگ های آجر دور ستون قزاقی

آجرهای دورستون قزاقی یکی از کاربردی ترین انواع آجر، برای رستوران ها، کافی شاپ ها و حتی منازلی که دارای ستون می باشند. این آجر در آجر آنلاین به رنگ های قرمز، پوست پیازی (گلبهی) و زرد به فروش می رود.

برای خرید آجر قزاقی دور ستون کافیست از طریق دکمه سبز رنگ با کارشناسان فروش مجموعه آجر آنلاین تماس بگیرید.

آجر فخر مدین قزاقی

آجر فخر مدین قزاقی
نمونه آجر فخر مدین قزاقی در آجر آنلاین

نمای آجر قزاقی با طرح فخر مدین نمای سنتی زیبای را ایجاد می کند که در رستوران های سنتی بسیار استفاده می شود. نوعی اصالت در این آجر نهفته است که استفاده از آن، نمای اصیل ایرانی را در ساختمان های شما ایجاد می کند.

فروش آجر قزاقی تهران در مدل فخر مدین به رنگ زرد بسیار بالا است و مشتریان زیادی دارد. آجر زرد قزاقی فخر مدین یکی از متداول ترین رنگ های این محصول است که در کارخانه آجر قزاقی اصفهان، تهران، کرمان، قم و همدان تولید می شود.

نمای ساختمان با آجر قزاقی

همانطور که تا الان مشاهده کردید انواع و ابعادد اجر قزاقی بسیار متنوع می باشد. این امر نشان دهنده این است که دست شما در اجرای نمای آجر قزاقی مدرن و سنتی در طرح های مختلف باز است و محدودیتی ندارید.

اگر قصد استفاده از آجر قزاقی نمای آجری سنتی در نمای منزل، ساختمان، رستوران و..و خود را دارید استفاده از مدل فخر مدین آن را فراموش نکنید تا نمای متفاوت تری را برایتان به ارمغان آورد.

در پارگراف های بالاتر نمونه پروژه هایی از نمای آجر قزاقی در سبک های مدرن و سنتی توسط مشتریان آجر آنلاین قرار دارد که می توانید با رد کردن تصاویر متنوعی را مشاهده کنید و ایده بگیرید.

فروش آجر نما قزاقی تهران، قم، ورامین، کرج و ارسال به سراسر نقاط ایران

آجر آنلاین به عنوان یکی از مراکز معتبر فروش آجر قزاقی تهران، کرج، اصفهان، مشهد و… خرید این محصولات را برای مشتریان عزیز خود آسان کرده است.
به عنوان نمونه: برای خریداران ساکن اصفهان، خرید از درب کارخانه آجر قزاقی اصفهان انجام شده و در صورت تمایل مشتریان هماهنگی های باربری از کارخانه توسط تیم پشتیبان آجر آنلاین صورت می گیرد و در کم ترین زمان ممکن – معمولاً ۱ روزه – به محل پروژه ارسال می شود. (هزینه ارسال بار بر عهده مشتری محترم می باشد.)

آجر قزاقی در تهران، ورامین، اصفهان، قم و...
آجر نما قزاقی زرد و کرم برای نمای سنتی

برای اطلاع از لیست قیمت آجر قزاقی سنتی اصفهان، قم، تهران و سایر نقاط کشور و همچنین ثبت سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن، کافیست با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

استعلام قیمت آجر قزاقی قم، تهران، اصفهان و… در آجر آنلاین چگونه است؟

کارخانه آجر نما تهران، ورامین، اصفهان، قم و… از تولید کنندگان برجسته این محصول در ابعاد و رنگ های مختلف هستند.

قیمت آجر قزاقی بدون واسطه در آجر آنلاین
استعلام قیمت آجر قزاقی اصفهان، قم، ورامین و… از سایت آجر آنلاین

از آنجایی که قیمت آجر قزاقی قم، همدان، کرمان، اصفهان، تهران و… با توجه به ابعاد، رنگ، متراژ و… متفاوت است برای اطلاع از قیمت دقیق این آجر کافیست با کارشناسان فروش آجر آنلاین از طریق دکمه سبز رنگ تماس بگیرید.

۵ مزیت خرید آجر قزاقی قیمت درب کارخانه از وب سایت آجر آنلاین

شما همراهان گرامی آجر آنلاین، در هر کجای سراسر ایران که باشید، جهت خرید آجر قزاقی از درب کارخانه و بدون واسطه کافیست با مدیر فروش ما تماس برقرار کرده و سفارش خود را ثبت کنید. ساعت پاسخگویی به تماس های شما از ۸ صبح تا ۸ شب می باشد. با خرید آجر نمای قزاقی از مزایای زیر نیز برخوردار می شوید:

 1. قیمت آجر قزاقی اصفهان، قم، ورامین، تهران و… به قیمت درب کارخانه محاسبه می شود.
 2. پیگیری منظم تیم فروش از مرحله ثبت سفارش تا ارسال بار به مقصد و گزارش وضعیت بار به مشتری
 3. کنترل کیفیت بار در ۳ مرحله برای جلوگیری از بروز هر گونه خطا
 4. امکان تسویه از طریق درگاه پرداخت امن و آنلاین

مقایسه خاک آجر قزاقی قم، یزد و ورامین

خاک آجر قزاقی در میبد یزد در رنگ های زرد و سفید موجود است و جنس بسیار نرمی دارد. با کیفیت ترین آجرهای قزاقی با خاک این شهر تولید می شوند.

خاک آجر قزاقی در قم به طور طبیعی زرد رنگ است و از آن می توان در نمای خارجی استفاده کرد. با اضافه کردن اُخرا به آجر و عدم پخت کامل آن، آجر رنگ گلبهی و قرمز به خود می گیرد. به همین دلیل آجرهای قزاقی قرمز و گلبهی تولیدی در شهر قم، برای نمای بیرونی ساختمان ها توصیه نمی شوند.

خاک آجرنما قزاقی در ورامین به طور طبیعی قرمز است، فرآیند پخت آن بطور کامل انجام می شود و در رنگ پوست پیازی آن هیچگونه افزودنی اضافه نمی کنند. ولی برای اینکه آجر قرمز قزاقی پر رنگ تر باشد، به آن اُخرا اضافه می کنند.

لازم به ذکر است که معمولاً قیمت آجر قزاقی قرمز، از سایر رنگ های آن بیشتر می باشد و استفاده از آن طبیعی است که قیمت نمای ساختمان شما را بیشتر کند.

نمایش بیشتر نمایش کمتر

محصولات جانبی​

سوالات متداول​

برخی از مشتریان​

9 Comments

 1. آجر قزاقی نما به انگلیسی Kazakh brick یکی از اجر های دکوراتیو مرسوم در سطح بازار می باشد که امروز طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است. اجر سنتی با نام دیگری در بازار معروف می باشد که عموما به آن آجر قزاقی یا آجر خشتی نیز میگویند. آجر سنتی | آجر قزاقی

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
   بله، امکان ارسال به سراسر کشور وجود داره.

   1. سلام وقت بخیر، چرا برای آجرها بازه قیمت گذاشتید؟ مثلا چرا قیمت برای آجر ابلق رو از ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ درج کردید؟ دلیل این موضوع چیست؟ با تشکر

    1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
     به دلیل متفاوت بودن جنس خاک در شهرهای مختلف، کارخانه و برند آجر نما، فاصله محل کارخانه تا محل پروژه، ابعاد و رنگ آجر و… نمیشه قیمت ثابتی برای آجرها مشخص کرد و به همین دلیل ما قیمت ها رو به صورت بازه ای اعلام کردیم.
     اما شما می تونید با کارشناسان فروش آجر آنلاین در ارتباط باشید تا قیمت دقیق آجر مد نظرتون رو با توجه به پارامترهای ذکر شده، محاسبه کنن.

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
   در صورتی که محصول مورد نظرتون رو موجود داشته باشیم، دو الی سه روز زمان می بره که برا به دستتون برسه.

  1. سلام و وقت بخیر دوست عزیز،
   هزینه ارسال آجر قزاقی با توجه به حجم سفارش شما و ماشینی که برای باربری استفاده میشه، متفاوته. در این خصوص لطفا با همکارانم در واحد فروش تماس بگیرید (۰۹۰۲۱۶۸۴۴۱۱) تا بهتر شما رو راهنمایی کنن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.