آجر قزاقی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

دسترسی سریع:

آجر نما انواع مختلفی دارد که قدیمی ترین آن، آجر قزاقی می باشد. آجر نما قزاقی در گذشته فقط در ساختمان سازی کاربرد داشت، اما امروزه در نمای بیرونی و داخلی ساختمان ها نیز به کار می رود.

آجر آنلاین به عنوان یکی از مراکز آنلاین فروش آجر قزاقی سنتی اصفهان، تهران، قم و سایر نقاط سراسر ایران، راهنمای شما کاربران در خصوص لیست قیمت این مصالح، انواع مختلف طرح و رنگ آن ها و… می باشد.

قیمت آجر قزاقی در آذر ۱۴۰۱

آجر قزاقی پلاک کامل

پلاک کامل قزاقی زرد

۱۰×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۰۰۰ تا ۳,۴۰۸

آجر قزاقی پلاک کامل گلبهی

پلاک کامل قزاقی گلبهی

۱۰×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۱۰۰ تا ۳,۴۰۸

آجر پلاک کامل قزاقی

پلاک کامل قزاقی قرمز

۱۰×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸

پلاک کامل آجر قزاقی

پلاک کامل قزاقی ابلق

۱۰×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸

آجر پلاک قزاقی

پلاک ساده قزاقی زرد

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۰۰ تا ۲,۱۰۰

آجر قزاقی پلاک

پلاک ساده قزاقی گلبهی

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰

آجر قزاقی قرمز پلاک

پلاک ساده قزاقی قرمز

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۸۰۰ تا ۲,۱۰۰

پلاک آجر ابلق قزاقی

پلاک ساده قزاقی ابلق

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰

آجرقزاقی زرد رستیک

قزاقی رستیک زرد

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۳۰ تا ۲,۱۰۰

آجر قزاقی گلبهی رستیک

قزاقی رستیک گلبهی

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰

آجر قزاقی قرمز رستیک

قزاقی رستیک قرمز

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۸۲۰ تا ۲,۱۰۰

آجر قزاقی ابلق رستیک

قزاقی رستیک ابلق

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰

آجر نیمه قزاقی زرد

قزاقی نیمه زرد

۵٫۵×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۲۵۰ تا ۲,۸۸۰

آجر قزاقی گلبهی نیمه

قزاقی نیمه گلبهی

۵٫۵×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۳۰۰ تا ۲,۸۸۰

قزاقی نیمه قرمز

۵٫۵×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۳۵۰ تا ۲,۸۸۰

قزاقی نیمه ابلق

۵٫۵×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۲۰۰ تا ۲,۸۸۰

قزاقی کف زرد

۲۰×۲۰

قیمت: از ۲,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰

آجر گلبهی کف قزاقی

قزاقی کف گلبهی

۲۰×۲۰

قیمت: از ۲,۱۰۰ تا ۵,۰۰۰

آجر قزاقی کف قرمز

قزاقی کف قرمز

۲۰×۲۰

قیمت: از ۲,۲۰۰ تا ۵,۱۰۰

آجر قزاقی کف ابلق

قزاقی کف ابلق

۲۰×۲۰

قیمت: از ۲,۳۰۰ تا ۵,۰۰۰

آجر ال قزاقی زرد

ال قزاقی زرد

۵٫۵×۱۰×۲۰

قیمت: از ۳,۱۰۰ تا ۴,۰۰۰

آجر گلبهی ال قراقی

ال قزاقی گلبهی

۵٫۵×۱۰×۲۰

قیمت: از ۳,۱۵۰ تا ۴,۰۰۰

آجر ال قرمز

ال قزاقی قرمز

۵٫۵×۱۰×۲۰

قیمت: از ۳,۲۵۰ تا ۴,۰۰۰

آجر نما قزاقی ال

ال قزاقی ابلق

۵٫۵×۱۰×۲۰

قیمت: از ۳,۴۰۰ تا ۴,۰۰۰

لیست قیمت آجر قزاقی در یک نگاه

18 آذر 1401

نوع آجر رنگ ابعاد قیمت هر قالب به تومان
پلاک کامل قزاقی زرد ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۰۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک کامل قزاقی پوست پیازی، گلبهی ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۱۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک کامل قزاقی ابلق ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک کامل قزاقی قرمز ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک قزاقی زرد ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۰۰ تا ۲,۱۰۰
پلاک قزاقی پوست پیازی، گلبهی ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰
پلاک قزاقی ابلق ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰
پلاک قزاقی قرمز ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۸۰۰ تا ۲,۱۰۰
قزاقی رستیک زرد ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۳۰ تا ۲,۱۰۰
قزاقی رستیک پوست پیازی، گلبهی ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰
قزاقی رستیک ابلق ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰
قزاقی رستیک قرمز ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۸۲۰ تا ۲,۱۰۰
قزاقی نیمه زرد ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۵۰ تا ۲,۸۸۰
قزاقی نیمه پوست پیازی، گلبهی ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۳۰۰ تا ۲,۸۸۰
قزاقی نیمه ابلق ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۲,۸۸۰
قزاقی نیمه قرمز ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۳۵۰ تا ۲,۸۸۰
سنتی کف زرد ۲۰×۲۰ از ۲,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰
سنتی کف پوست پیازی، گلبهی ۲۰×۲۰ از ۲,۱۰۰ تا ۵,۰۰۰
سنتی کف ابلق ۲۰×۲۰ از ۲,۳۰۰ تا ۵,۰۰۰
سنتی کف قرمز ۲۰×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۵,۱۰۰
ال قزاقی زرد ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۱۰۰ تا ۴,۰۰۰
ال قزاقی پوست پیازی، گلبهی ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۱۵۰ تا ۴,۰۰۰
ال قزاقی ابلق ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۴۰۰ تا ۴,۰۰۰
ال قزاقی قرمز ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۲۵۰ تا ۴,۰۰۰

قیمت های درج شده در لیست بالا برای هر قالب آجر قزاقی نما هستند.

علت وجود تفاوت بسیار زیاد در این بازه قیمتی، پارامترهایی مثل رنگ و ابعاد آجر، درجه بندی آجر، متراژ پروژه، شهر محل پروژه و… هستند که در تعیین قیمت آجر قزاقی قم، یزد، اصفهان، تهران و… دخیل هستند.

جهت اطلاع دقیق از قیمت های کارخانه آجر قزاقی قم، ورامین، تهران، اصفهان و… با توجه به نحوه ارسال و هزینه های باربری، می توانید با کارشناسان فروش آجر آنلاین تماس بگیرید.

👇🏼تعداد آجر قزاقی بر اساس متراژ👇🏼

آجر قزاقی چیست؟

آجر نما قزاقی یا kazakh brick از قدیمی ترین مصالح آجری در ایران می باشد که تاریخچه آن به زمان قزاق ها بر می گردد.

آجر نما قزاقی با تنوع ابعاد و رنگ
آجرقزاقی یا kazakh brick یکی از کهن ترین انواع آجرنما و مربوط به زمان قزاق ها است

تولید این آجرها از گذشته تا به امروز به سبک سنتی و دستی باقی مانده است، اما برای خشک کردن آن ها به جای نور آفتاب از کوره های آجرپزی سنتی استفاده می شود.

در این قسمت به معرفی چند نمونه از پر فروش ترین طرح ها، مدل ها و ابعاد آجر نمای قزاقی آجر آنلاین می پردازیم.

پلاک قزاقی کامل

انواع آجر قزاقی کامل
انواع رنگ های آجر قزاقی پلاک کامل

آجرهای پلاک کامل علاوه بر نماسازی، در بالا بردن ساختمان و دیوار چینی نیز کاربرد دارند. با توجه به طرح سنتی که این آجرها به نما می دهند، به آن ها آجر قزاقی سنتی نیز گفته می شود.

آجر قزاقی قیمت درب کارخانه، در این ابعاد، معمولا به صورت فله ای ارسال می شود.

آجر قزاقی نیمه

آجر نما قزاقی نیمه
نمای انواع آجر قزاقی نیمه

ابعاد آجر نیمه قزاقی ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ می باشد که قیمت آن برای هر قالب در لیست بالا ذکر شده است. در هر متر مربع از پروژه خود می توانید به تعداد ۸۰ تا از این آجر استفاده کنید.

آجر قزاقی پلاک ساده

آجر پلاک قزاقی
نمای آجر قزاقی پلاک ساده

پلاک ساده آجر قزاقی سنتی اصفهان یکی از پر فروش ترین مدل های این آجر است. آجرقزاقی پلاک ساده همانطور که در تصویر می بینید در رنگ ها زرد، گلبهی (پوست پیازی)، قرمز و ابلق در آجر آنلاین موجود می باشد. برای سفارش هریک از آنها کافیست با کارشناسان فروش ما در تماس باشید.

آجر نما قزاقی پلاک رستیک

انواع آجر رستیک قزاقی
آجرقزاقی رستیک در رنگ های متنوع

آجر رستیک قزاقی بی شک یکی از زیبا ترین طرح های آجر است که در رنگ های متنوعی همانند تصویر به فروش می رود. رایج ترین ابعاد آجر نما رستیک قزاقی ۳×۵٫۵×۲۰ است. این طرح از آجر نمای قزاقی علاوه بر رنگ های زرد، قرمز، گلبهی و ابلق در سایر رنگ های دگر همانند مشکی، قهوه ای و چرمی موجود می باشد.

در میان انواع آجر نما قزاقی، طرح رستیک آن از رنگ های متنوع بیشتری برخوردار است.

آجر قزاقی آجر سنتی کف

آجر قزاقی کف
آجر قزاقی سنتی کف

یکی از کاربرد های بسیار رایج این مصالح، در پوشش کف ساختمان ها، بناهای سنتی، محوطه ها و پیاده روها می باشد. قیمت آجر قزاقی کف فرش در مقایسه با سایر مصالح کف سازی، فوق العاده به صرفه تمام می شود.

آجر ال قزاقی

آجر قزاقی نما ال
نمای آجرقزاقی ال در رنگ های مختلف

از کاربردهای آجر ال قزاقی، گوشه های نمای ساختمان یا دیوار و دور پنجره می باشد. ابعاد این آجر ۱۰×۵٫۵×۲۰ است.

اگر قصد خرید آجر قزاقی را دارید، خوب است بدانید که آجر نما قزاقی تهران، ورامین و کرج با مرغوب ترین خاک قرمز و زرد تولید و به فروش می رسند.

آجر دور ستون قزاقی

آجر قزاقی دور ستون
رنگ های آجر دور ستون قزاقی

آجرهای دورستون قزاقی یکی از کاربردی ترین انواع آجر، برای رستوران ها، کافی شاپ ها و حتی منازلی که دارای ستون می باشند. این آجر در آجر آنلاین به رنگ های قرمز، پوست پیازی (گلبهی) و زرد به فروش می رود.

برای خرید آجر قزاقی دور ستون کافیست از طریق دکمه سبز رنگ با کارشناسان فروش مجموعه آجر آنلاین تماس بگیرید.

آجر فخر مدین قزاقی

آجر فخر مدین قزاقی
نموه آجر فخر مدین قزاقی در آجر آنلاین

معمولا از آجر قزاقی مدل فخر مدین، برای نماهای سنتی به خصوص رستوران های سنتی بسیار استفاده می شود. نوعی اصالت در این آجر نهفته است که استفاده از آن، نمای اصیل ایرانی را در ساختمان های شما ایجاد می کند.

فروش آجر قزاقی تهران در مدل فخر مدین به رنگ زرد بسیار بالا است و مشتریان زیادی دارد. آجر زرد قزاقی فخر مدین یکی از متداول ترین رنگ های این محصول است که در کارخانه آجر قزاقی اصفهان، تهران، ورامین، قم و گناباد تولید می شود.

نمونه تصاویر نمای ساختمان با آجر نما قزاقی

آجر قزاقی نمای آجری سنتی:

نمای ساختمان با آجرنمای قزاقی سنتی
آجر چینی سنتی با آجر قزاقی

کاربرد آجر سنتی قزاقی بسیار گسترده و متنوع می باشد. با توجه به اینکه این نوع آجر، نوعی آجر سنتی نما به شمار می رود، برای ایجاد یک نمای کلاسیک و سنتی، کاربرد بسیار زیادی دارد.

روی آجر نما سنتی کلیک کنید و نمونه تصاویر بیشتری را در این خصوص مشاهده نمایید.

نمای ساختمان با آجر قزاقی سنتی
معماری آجر قزاقی نمای آجری سنتی
فروش آجر نما قرمز اخرایی
نمای اجرا شده با آجرهای قزاقی قرمز رنگ

نمای آجر قزاقی سنتی – ساختمان مدرن:

نمای بیرونی ساختمان با آجر قزاقی
نمآی سآختمآن با آجر قزاقی سنتی
نمای آجر قزاقی در ساختمان مدرن
نمای بیرونی ساختمان با آجر نمای قزاقی
آجرنما قزاقی
آجر قزاقی نمای آجری سنتی
نمای آجر قزاقی
نمای ساختمان با آجر قزاقی سنتی
نمای آجر قزاقی تهران
فروش آجر قزاقی تهران برای نما ساختمان
آجر قزاق نما
آجر نمای قرمز قزاقی

نما آجر قزاقی ابلق:

نمای دیوار با آجر نما قزاقی ابلق
دیوار کار شده با آجر ابلق قزاقی
آجر قزاقی نمای ساختمان
نما آجرقزاقی در ساختمان

نمای داخلی ساختمان با آجر قزاقی قرمز و زرد:

آجر قزاقی نمای داخلی
نما آجر قزاقی در دکوراسیون داخلی
نما داخلی با آجر نما قزاقی
طراحی نمای داخلی ساختمان با آجرقزاقی قرمز و زرد
نمای داخلی آجر قزاقی
نمای آجر قزاقی روی دیوار داخلی خانه

آجر قزاقی کف قرمز:

آجر کف قزاقی قرمز
آجر آنلاین آجر قزاقی قرمز کف فرش

تنها نمای ساختمان نیست که اهمیت دارد، نمای کف نیز تاثیر فراوانی بر زیبایی داخلی می گذارد. از آجر قزاقی کف اغلب در مکان‌هایی مانند سنتی سراها، سفره خانه ها، خانه های قدیمی تاریخی، هتل‌های سنتی و محوطه حیاط و ویلا نیز استفاده می شود. آجر قزاقی نمای آجر سنتی را در این مکان ها ایجاد می کند. در همین راستا افرادی که به سبک سنتی علاقه مند هستند، بدون شک سراغ این آجر را می گیرند.

در صورت تمایل به خرید آجر سنتی قزاقی و استعلام قیمت آجر حتما با کارشناسان فروش ما در آجر آنلاین تماس بگیرید.

مقایسه خاک آجر قزاقی قم، یزد و ورامین

خاک آجر قزاقی در میبد یزد در رنگ های زرد و سفید موجود است و جنس بسیار نرمی دارد. با کیفیت ترین آجرهای قزاقی با خاک این شهر تولید می شوند.

خاک آجر قزاقی در قم به طور طبیعی زرد رنگ است و از آن می توان در نمای خارجی استفاده کرد. با اضافه کردن اُخرا به آجر و عدم پخت کامل آن، آجر رنگ گلبهی و قرمز به خود می گیرد. به همین دلیل آجرهای قزاقی قرمز و گلبهی تولیدی در شهر قم، برای نمای بیرونی ساختمان ها توصیه نمی شوند.

خاک آجرنما قزاقی در ورامین به طور طبیعی قرمز است، فرآیند پخت آن بطور کامل انجام می شود و در رنگ پوست پیازی آن هیچگونه افزودنی اضافه نمی کنند. ولی برای اینکه آجر قرمز قزاقی پر رنگ تر باشد، به آن اُخرا اضافه می کنند.

لازم به ذکر است که معمولاً قیمت آجر قزاقی قرمز، از سایر رنگ های آن بیشتر می باشد و استفاده از آن طبیعی است که قیمت نمای ساختمان شما را بیشتر کند.

فروش آجر نما قزاقی تهران، قم، ورامین، کرج و ارسال به سراسر نقاط ایران

آجر آنلاین به عنوان یکی از مراکز معتبر فروش آجر قزاقی تهران، کرج، اصفهان، مشهد و… خرید این محصولات را برای مشتریان عزیز خود آسان کرده است.
به عنوان نمونه: برای خریداران ساکن اصفهان، خرید از درب کارخانه آجر قزاقی اصفهان انجام شده و در صورت تمایل مشتریان هماهنگی های باربری از کارخانه توسط تیم پشتیبان آجر آنلاین صورت می گیرد و در کم ترین زمان ممکن – معمولاً ۱ روزه – به محل پروژه ارسال می شود. (هزینه ارسال بار بر عهده مشتری محترم می باشد.)

آجر قزاقی در تهران، ورامین، اصفهان، قم و...
آجر نما قزاقی زرد و کرم برای نمای سنتی

برای اطلاع از لیست قیمت آجر قزاقی سنتی اصفهان، قم، تهران و سایر نقاط کشور و همچنین ثبت سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن، کافیست با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

استعلام قیمت آجر قزاقی قم، تهران، اصفهان و… در آجر آنلاین چگونه است؟

کارخانه آجر نما تهران، ورامین، اصفهان، قم و… از تولید کنندگان برجسته این محصول در ابعاد و رنگ های مختلف هستند.

قیمت آجر قزاقی بدون واسطه در آجر آنلاین
استعلام قیمت آجر قزاقی اصفهان، قم، ورامین و… از سایت آجر آنلاین

” قیمت آجر قزاقی تهران، اصفهان، قم، ورامین و… با توجه به فاصله محل کارخانه تولیدی تا محل پروژه، رنگ و ابعاد آجر، متراژ کار و سایر عوامل مختلف، متفاوت می باشد. اما همانطور که می دانید با خرید آجر نما قزاقی به قیمت درب کارخانه می توانید به میزان قابل توجهی در هزینه کلی پروژه ساختمانی خود صرفه جویی نمایید. “

۵ مزیت خرید آجر قزاقی قیمت درب کارخانه از وب سایت آجر آنلاین

شما همراهان گرامی آجر آنلاین، در هر کجای سراسر ایران که باشید، جهت خرید آجر قزاقی از درب کارخانه و بدون واسطه کافیست با مدیر فروش ما تماس برقرار کرده و سفارش خود را ثبت کنید. ساعت پاسخگویی به تماس های شما از ۸ صبح تا ۸ شب می باشد. با خرید آجر نمای قزاقی از مزایای زیر نیز برخوردار می شوید:

 1. قیمت آجر قزاقی اصفهان، قم، ورامین، تهران و… به قیمت درب کارخانه محاسبه می شود.
 2. پیگیری منظم تیم فروش از مرحله ثبت سفارش تا ارسال بار به مقصد و گزارش وضعیت بار به مشتری
 3. کنترل کیفیت بار در ۳ مرحله برای جلوگیری از بروز هر گونه خطا
 4. امکان تسویه از طریق درگاه پرداخت امن و آنلاین
خرید انواع آجر قزاقی با قیمت درب کارخانه
انواع آجرقزاقی را به قیمت درب کارخانه از آجر آنلاین خریداری نمایید.

در صورتی که تجربه خرید آجر نما از آجر آنلاین را داشته اید، حتما نظرات و انتقادات خود را در همین صفحه کامنت کنید.

محصولات جانبی آجر

اگر برای آجر قزاقی نیاز به محصولات جانبی دارید، روی محصولات زیر کلیک کنید.

پودر بندکشی آجر
چسب آجر
محلول شستشوی آجر
محلول نانو

سوالات متداول آجر نمای قزاقی

چطور مطمئن باشیم که نمای آجر قزاقی مدرن و سنتی شوره نمیزند؟ 

✅ شوره آجر در واقع نمک موجود در ملاتی است که پشت آجر کار می شود و در اثر تبخیر آب رسوب کرده و به تدریج روی سطح آجر ظاهر می شود. برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است از ماسه دو بار شور و سیمان مرغوب به عنوان ملات استفاده کنید. همچنین برای تست شوره زدگی آجرهای قزاقی می توانید آجر را داخل سطل آب قرار دهید تا کاملا خیس شود، سپس آن را در مکانی مرطوب مثل یخچال بگذارید تا مشخص شود که آجر شوره میزند یا خیر؟

قیمت آجر قزاقی اصفهان، تهران، قم، ورامین و… بر چه اساس تعیین می شود؟

✅ آخرین لیست قیمت آجر قزاقی در آذر ماه ۱۴۰۱ در ابتدای همین صفحه از سایت آجر آنلاین درج شده و قابل مشاهده است.

ارسال بار آجرهای قزاقی به چه صورت است؟

✅ در صورت تمایل مشتری هماهنگی های ارسال آجر نما قزاقی به سراسر نقاط کشور بر عهده مجموعه آجر آنلاین بوده و از طریق ماشین های باربری انجام می شود. (هزینه ارسال بار بر عهده مشتریان گرامی است.)

آیا آجر نمای قزاقی در دیوار چینی هم استفاده می شود؟

✅ آجرقزاقی انواع مختلفی دارد. آجرهای کامل قزاقی (۱۰×۵٫۵×۲۰) آجرهایی هستند که هم در نما و هم در دیوارچینی کاربرد دارند.

برخی از مشتریان ما

5 Comments

 1. آجر قزاقی نما به انگلیسی Kazakh brick یکی از اجر های دکوراتیو مرسوم در سطح بازار می باشد که امروز طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است. اجر سنتی با نام دیگری در بازار معروف می باشد که عموما به آن آجر قزاقی یا آجر خشتی نیز میگویند. آجر سنتی | آجر قزاقی

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
   بله، امکان ارسال به سراسر کشور وجود داره.

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
   در صورتی که محصول مورد نظرتون رو موجود داشته باشیم، دو الی سه روز زمان می بره که برا به دستتون برسه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.