آجر سنتی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

دسترسی سریع

در این صفحه از آجر آنلاین (Ajoronline.com) همراه باشید تا در خصوص قیمت آجر خشتی ۲۰*۲۰، قیمت آجر سنتی قم، تهران، یزد و…، انواع رنگ ها و ابعاد و نحوه خرید و ارسال بار به شهر های مختلف کشور، اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایید.

لیست قیمت آجر سنتی در آذر ۱۴۰۱

توجه داشته باشید که تمامی قیمت آجر سنتی یزد، قم تهران و… در طرح های مختلف برای هر یک قالب می باشد.

آجر سنتی زرد

آجر سنتی کامل زرد

۱۰×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۰۰۰ تا ۳,۴۰۸تومان

آجر سنتی گلبهی

آجر سنتی کامل گلبهی

۱۰×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۱۰۰ تا ۳,۴۰۸تومان

آجر سنتی نما

آجر سنتی کامل ابلق

۱۰×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸تومان

آجر قرمز سنتی

آجر سنتی کامل قرمز

۱۰×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸تومان

آجر سنتی زرد ساده

آجر سنتی ساده زرد

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۰۰ تا ۲,۱۰۰تومان

آجر سنتی ساده

آجر سنتی ساده گلبهی

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰تومان

آجر سنتی ابلق

آجر سنتی ساده ابلق

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰تومان

آجر سنتی قرمز ساده

آجر سنتی ساده قرمز

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۸۰۰ تا ۲,۱۰۰تومان

آجر سنتی زرد رستیک

آجر سنتی رستیک زرد

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۳۰ تا ۲,۱۰۰تومان

آجر سنتی رستیگ گلبهی

آجر سنتی رستیک گلبهی

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰تومان

آجر رستیک سنتی ابلق

آجر سنتی رستیک ابلق

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰تومان

آجر قدیمی قرمز

آجر سنتی رستیک قرمز

۳×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۱,۸۲۰ تا ۲,۱۰۰تومان

آجر سنتی نما نیمه

آجر سنتی نیمه زرد

۵٫۵×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۲۵۰ تا ۲,۸۸۰تومان

آجر نیمه سنتی گلبهی

آجر سنتی نیمه گلبهی

۵٫۵×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۳۰۰ تا ۲,۸۸۰تومان

قالب آجر سنتی نیمه

آجر سنتی نیمه ابلق

۵٫۵×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۲۰۰ تا ۲,۸۸۰تومان

قالب آجر سنتی نیمه قرمز

آجر سنتی نیمه قرمز

۵٫۵×۵٫۵×۲۰

قیمت: از ۲,۳۵۰ تا ۲,۸۸۰تومان

آجر کف سنتی زرد

آجر سنتی کف زرد

۲۰×۲۰

قیمت: از ۲,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰تومان

آجر کف سنتی گلبهی

آجر سنتی کف گلبهی

۲۰×۲۰

قیمت: از ۲,۱۰۰ تا ۵,۰۰۰تومان

آجر کف سنتی ابلق

آجر سنتی کف ابلق

۲۰×۲۰

قیمت: از ۲,۳۰۰ تا ۵,۰۰۰تومان

آجر کف سنتی قرمز

آجر سنتی کف قرمز

۲۰×۲۰

قیمت: از ۲,۲۰۰ تا ۵,۱۰۰تومان

آجر زرد ال سنتی

آجر سنتی ال زرد

۵٫۵×۱۰×۲۰

قیمت: از ۳,۱۰۰ تا ۴,۰۰۰تومان

آجر ال گلبهی

آجر سنتی ال گلبهی

۵٫۵×۱۰×۲۰

قیمت: از ۳,۱۵۰ تا ۴,۰۰۰تومان

آجر سنتی ابلق ال

آجر سنتی ال ابلق

۵٫۵×۱۰×۲۰

قیمت: از ۳,۴۰۰ تا ۴,۰۰۰تومان

آجر قرمز سنتی ال

آجر سنتی ال قرمز

۵٫۵×۱۰×۲۰

قیمت: از ۳,۲۵۰ تا ۴,۰۰۰تومان

آجر سنتی (Traditional Brick) که در بازار به نام های آجر خشتی، آجر قدیمی و آجر ختایی نیز شناخته می شود، یکی از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی از گذشته تا به حال است.

لیست قیمت آجر نما سنتی در یک نگاه

17 آذر 1401

نوع آجر رنگ ابعاد قیمت هر قالب به تومان
پلاک کامل زرد ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۰۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک کامل پوست پیازی، گلبهی ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۱۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک کامل ابلق ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک کامل قرمز ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک زرد ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۰۰ تا ۲,۱۰۰
پلاک پوست پیازی، گلبهی ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰
پلاک ابلق ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰
پلاک قرمز ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۸۰۰ تا ۲,۱۰۰
سنتی رستیک زرد ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۳۰ تا ۲,۱۰۰
سنتی رستیک پوست پیازی، گلبهی ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰
سنتی رستیک ابلق ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۷۵۰ تا ۲,۱۰۰
سنتی رستیک قرمز ۳×۵٫۵×۲۰ از ۱,۸۲۰ تا ۲,۱۰۰
سنتی نیمه زرد ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۵۰ تا ۲,۸۸۰
سنتی نیمه پوست پیازی، گلبهی ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۳۰۰ تا ۲,۸۸۰
سنتی نیمه ابلق ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۲,۸۸۰
سنتی نیمه قرمز ۵٫۵×۵٫۵×۲۰ از ۲,۳۵۰ تا ۲,۸۸۰
سنتی کف زرد ۲۰×۲۰ از ۲,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰
سنتی کف پوست پیازی، گلبهی ۲۰×۲۰ از ۲,۱۰۰ تا ۵,۰۰۰
سنتی کف ابلق ۲۰×۲۰ از ۲,۳۰۰ تا ۵,۰۰۰
سنتی کف قرمز ۲۰×۲۰ از ۲,۲۰۰ تا ۵,۱۰۰
ال سنتی زرد ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۱۰۰ تا ۴,۰۰۰
ال سنتی پوست پیازی، گلبهی ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۱۵۰ تا ۴,۰۰۰
ال سنتی ابلق ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۴۰۰ تا ۴,۰۰۰
ال سنتی قرمز ۱۰×۵٫۵×۲۰ از ۳,۲۵۰ تا ۴,۰۰۰

قیمت اجر سنتی قم و سایر شهرها معمولاً به صورت قالبی محاسبه می شود که در لیست بالا می توانید بازه قیمت آجر خشتی سنتی را بر اساس تاریخ روز مشاهده کنید. علاوه بر این، در آجر آنلاین قیمت آجر خشتی کف و نما بر اساس درب کارخانه تعیین می شود.

👇🏼تعداد آجرنما سنتی بر اساس متراژ👇🏼

انواع آجر سنتی (آجر قدیمی) در ابعاد و طرح های متنوع

از رایج ترین تولیدات کارخانه آجر سنتی نما، آجرهای پلاک، کامل، نیمه و همچنین آجر فرش سنتی می باشد.
آجر سنتی کف معمولاً در رنگ های قرمز، قرمز اخرا، زرد، پوست پیازی، ابلق و قهوه ای سوخته تولید می شوند. آجر کف سنتی را با طول و عرض ۱۰ سانت و قطرهای ۲٫۵ و ۴ سانت نیز می توانید از فروشگاه اینترنتی آجر آنلاین خریداری کنید.

انواع آجر سنتی نما
انواع آجر نمای سنتی در طرح ها و ابعاد مختلف

آجرنما سنتی در طرح های متنوعی همچون ال، رستیک (آجر قدیمی)، فخر مدین و… تولید و به فروش می رود. همانطور که گفته شد فروش آجر سنتی در آجر آنلاین به قیمت درب کارخانه می باشد، که می توانید در هر نقطه ای از ایران سفارش خود را ثبت کنید.

نمونه تصاویر نمای آجری سنتی

نمای آجری سنتی
نمای سنتی آجری با آجر پلاک سنتی
نمای آجری قدیمی
نمای آجری سنتی و دیوار آجری خشت خام
آجرنما سنتی گلبهی
نمای آجری سنتی گلبهی رنگ
اجرای آجر سنتی در نما
نمای آجری سنتی ساختمان با آجر نما سنتی اصفهان یا سایر شهرها
آجر قزاقی نمای آجری سنتی
آجر چینی متفاوت با آجر ختایی در نماي بیرونی
نمای آجر سنتی ساختمان چند طبقه
طراحی نمای آجری سنتی ساختمان
نماهای سنتی با آجر نمای سنتی
آجر قزاقی نمای آجری سنتی
آجر نمای سنتی قرمز
نما آجری سنتی به رنگ قرمز
آجر خشتی سنتی
آجر نمای سنتی در حیاط منزل
نمآی سآختمآن آجر سنتی
آجر نمای سنتی در ساختمانی مدرن

نمونه هایی از انواع آجر سنتی در پروژه های ۱ سال ساخت الی ۵ سال ساخت.

آجر فرش سنتی
آجر فرش کف حیاط
آجر سنتی نما طرح رستیک
نما آجری سنتی با طرح رستیک
نمای آجر قدیمی
نمای آجری کف فرش
دیوار با نما آجری سنتی
دیوار آجري با آجر کفپوش

نحوه خرید آجر سنتی یزد، قم، تهران و… از درب کارخانه

در هر کجای سراسر ایران که باشید، آجر آنلاین محصول مورد نظر شما را از نزدیک ترین کارخانه تولیدی به محل پروژه ارسال می نماید. (هزینه ارسال بر عهده مشتری محترم می باشد.)

انواع آجر سنتی نما به قیمت درب کارخانه
انواع طرح های آجر سنتی نما

شما خریداران گرامی جهت خرید آجر سنتی قم، ورامین، اصفهان و… تنها کافیست با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید و از پشتیبانی همه جانبه تیم فروش آجر آنلاین در خصوص محاسبه تعداد قالب مورد نیاز در هر متر مربع، ابعاد متناسب با متراژ بنا، هماهنگی های ارسال بار و… بهرمند شوید.

آیا می دانستید علاوه بر تجربه خریدی بدون واسطه از آجر آنلاین، از خدمات ویژه ما نیز بهره مند خواهید شد؟

از جمله اینکه:

 1. مشاوران و مدیران فروش مجموعه ما، با صبر و حوصله شما را در انتخاب مناسب ترین مصالح متناسب با نما، موقعیت جغرافیایی شما و… راهنمایی می‌کنند.
 2. در هر کجای ایران که باشید، محصول مورد نیاز خود را می توانید از مراکز تولید آجر نما سنتی اصفهان، قم، ورامین، یزد، تهران و سایر نقاط کشور سفارش دهید.
 3. جهت آسایش خاطر شما مشتریان گرامی، وضعیت بار شما از لحظه ارسال تا لحظه بارگیری و تحویل در محل، به صورت مستمر پیگیری شده و به شما گزارش داده می شود.
 4. در محاسبات تعداد قالب بر اساس متراژ بنا، همیشه تعدادی قالب اضافه تر برای پیشگیری از کم آمدن مصالح، در نظر گرفته شده و برای شما ارسال می شود.
تولید آجر سنتی در گناباد، ورامین، قم و...
تولید آجر خشتی در گناباد و…

آجر سنتی (خشتی، قدیمی، ختایی) از قدیمی ترین انواع آجر نما است که در آجر آنلاین با تنوع زیاد رنگ و طرح و همچنین ضمانت عدم شوره زدگی و تغییر رنگ به فروش می رسد. در همین راستا نمای آجری سنتی یکی از پر طرفدارترین نماهای ساختمان ها می باشد. قیمت آجر نما سنتی، قیمت آجر خشتی ۲۰*۲۰ و… در آجر آنلاین از درب کارخانه محاسبه می شود و ارسال فوری بار به سراسر کشور نیز امکان پذیر است.”

همین حالا می توانید جهت ثبت سفارش و خرید آجر نما طرح قدیمی اقدام نمایید. کافیست با شماره ۰۹۰۲۱۶۸۴۴۱۱ تماس بگیرید.

نحوه ارسال بار آجر نما سنتی تهران، یزد و… به سایر نقاط کشور

ارسال بار آجر ختایی همواره دغدغه همراهان گرامی آجر آنلاین بوده است، که مجموعه ما با توجه به این امر اعلام کرده است در صورت تمایل مشتری هماهنگی ها و ارسال بار از درب کارخانه توسط مجموعه آجر آنلاین انجام شود.

در صورت ارسال بار توسط مجموعه آجر آنلاین، هزینه ارسال آن به عهده مشتری است.

کاربرد آجرسنتی در نما و کف

کاربردهای آجر نما سنتی
انواع نمای آجر سنتی
آجر کف سنتی
آجر فرش سنتی در رنگ های قرمز و گلبهی

همانطور که در تصاویر پروژه های بالا مشاهده کردید، این آجرها از لحاظ کاربردی به ۳ دسته تقسیم می شوند:

 1. آجر کف فرش سنتی (ختایی)
 2. آجر سنتی نمای بیرونی
 3. نمای داخلی

معمولاً از آجر کف سنتی جهت نمای دیوار نیز استفاده می شود. متداول ترین ابعاد تولیدی این آجرها ۲۰×۲۰ و ۱۰×۱۰ است. قیمت آجر خشتی ۲۰×۲۰ نیز در رنگ های مختلف در جدول بالا درج شده است. جهت ثبت خرید و هماهنگی ارسال بار کافیست با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

برای مشاهده نمونه های بیشتری از آجر کف فرش سنتی اینجا کلیک کنید.

در طراحی نمای سنتی بیرونی، اغلب از آجرهای پلاک، نیمه و کامل استفاده می شود و برای نمای داخلی نیز، آجر نما طرح قدیمی یا همان طرح رستیک به کار برده می شود.

عوامل تعیین کننده قیمت آجر نما سنتی

کارخانه جات آجر نما سنتی اصفهان، تهران، قم، گناباد، مشهد و… عوامل مختلفی را در تعیین قیمت این مصالح در نظر می گیرند که عبارتند از:

 • هزینه سوخت کوره آجرپزی؛
 • متراژ بنا؛
 • ابعاد و رنگ؛
 • فاصله محل پروژه تا محل کارخانه (هزینه حمل بار)؛
 • و…
قیمت آجر نما سنتی
عوامل موثر بر قیمت آجر نما سنتی چیست؟

مشتریان گرامی در نظر داشته باشید که به صرفه ترین خرید، به طور مستقیم از درب کارخانه می باشد. شما می توانید از طریق آجر آنلاین، خرید آجر سنتی را بدون واسطه و به قیمت درب کارخانه تجربه کنید.

مقایسه قیمت آجر خشتی و سنتی

روش تولید خشت بر خلاف آجر سنتی کاملاً دستی بوده و هزینه های سوخت کوره در فرآیند ساخت آن دخیل نیستند. به همین دلیل معمولاً قیمت آجر خشتی کف و دیوار کم تر تمام می شود.

قیمت خشت سنتی
انواع آجر خشتی سنتی اصفهان و دیگر شهرها به قیمت کارخانه

جهت استعلام قیمت آجر خشتی ۲۰*۲۰ و خشت کامل می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید یا از طریق دکمه چت آنلاین با آن ها ارتباط برقرار نمایید.

سوالات متداول آجر نما سنتی

آیا آجرنما سنتی که در آجر آنلاین به فروش می رسد ضد شوره می باشد؟ 

✅ شوره آجر همان نمک موجود در ملاتی است که پشت آجر کار می شود و در اثر تبخیر آب رسوب کرده و به تدریج روی سطح آجر ظاهر می شود. برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است از ماسه ۲ بار شور و سیمان مرغوب به عنوان ملات استفاده کنید. همچنین برای تست شوره زدگی آجر خشت سنتی می توانید آجر را داخل سطل آب قرار دهید تا کاملا خیس شود، سپس آن را در مکانی مرطوب مثل یخچال بگذارید تا مشخص شود که آجر شوره میزند یا خیر؟

آجر نمای سنتی ایرانی متناسب با چه شرایط آب و هوایی می باشد؟

✅ تیم فروش آجر آنلاین سعی دارد تا همیشه بهترین نوع آجر را متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه شما پیشنهاد دهد. به طور کلی آجر خشتی سنتی اصفهان و دیگر شهرها بیشتر مناسب آب و هوای گرمسیر است، اما شما می توانید با نانو کردن سطح این آجرها، میزان نفوذ پذیری آن ها را به صفر رسانده و در مناطق سردسیر نیز نمای سنتی آجری داشته باشید.

قیمت آجر سنتی چقدر است؟ به صورت قالبی یا متری محاسبه می شود؟

✅ قیمت این آجرها به صورت قالبی اعلام محاسبه می شود که با توجه به ابعاد آجر، منطقه شما و… متفاوت می باشد. آخرین لیست قیمت آجر سنتی کف و دیوار در آذر ماه ۱۴۰۱ در ابتدای همین صفحه از سایت آجر آنلاین درج شده و قابل مشاهده است.

برخی از مشتریان ما

10 Comments

 1. من کلا استفاده از نمای آجری رو خیلی خیلی دوست دارم. به صورت کلی به نظرم برای نمای داخل آجر سنتی بهتر از بقیه آجرها حس خوبی رو ایجاد می کنه. ممنون مطلب جامعی درباره اش خوندم

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
   ممنون از همراهی شما با آجر آنلاین 🙏

   1. سلام
    آیا بکارگیری این آجرخشتی سنتی درمحپطه باز(للبته زیرسقف)درکلار
    دشت منطقه سردسیر وبارانی امکان
    بکارگیری دارد؟
    قیمت درج شده بین ۲۲۰۰تا۵۰۰۰تومان
    چه تفاوتی ازنظر کیفیت وقطرآجردارد

    1. سلام و وقت بخیر دوست عزیز؛
     بله امکان پذیره و برای این کار توصیه میشه از آجر خشتی سنتی پوست پیازی ورامین استفاده کنید.
     با توجه به اینکه آجر از شهر ها و کارخانه های مختلف ارسال میشه، کیفیت و نوع رنگ بندی این آجرها در شهرهای مختلف متفاوته و به همین دلیل بازه قیمتی آجرها هم متفاوت هست.

 2. آجر سنتی برای نمای داخلی حیاط خیلی عالی و با صفا است. حتی به نظرم اگه آدم بخواد باغ بسازه می تونه دیوارهای داخل حیاط باغ رو از این آجر سنتی ها کار کنه. این لینکی که به صفحه محاسبه آجر گذاشتین خیلی خوب بود صفحه اش. من از نحوه محاسبه اش استفاده کردم. مرسی

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛ دقیقا همینطوره ممنون از همراهی تون با آجر آنلاین 🙏

 3. سلام. من د ر شهر کرمان زندگی میکنم . اینجا نماینده دارین که بشه از نزدیک محصول رو دید؟

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
   خیر، فروش ما به صورت اینترنتی و آنلاین هست. اما در صورتی که تمایل داشته باشین نمونه کار رو از نزدیک ببینید، براتون چند قالب ارسال می کنیم.
   لطفا با شماره ۰۹۰۲۱۶۸۴۴۱۱ تماس بگیرید تا همکارانم شما رو راهنمایی کنن.

 4. سلام و درود

  برای دیوار یه باغ حدود ۸ هزار مترمربع چقدر آجر نیاز داره و هزینه ش حدودا چقدر میشه؟
  اگه نمونه ای از کاری که برای حصارکشی باغ انجام دادید لطفا برام ارسال کنید.
  سپاسگزارم

  1. سلام و وقت بخیر دوست عزیز؛
   تعداد قالب آجر مورد نیاز شما بستگی به ابعاد قالب داره. شما می تونید از طریق لینک زیر متراژ و ابعاد آجر رو وارد کنید تا تعداد آجر مورد نیازتون بدست بیاد:
   https://ajoronline.com/brick-calculations/
   برای دیدن نمونه کار هم لطفا به واتساپ شماره ۰۹۰۲۱۶۸۴۴۱۱ پیام بدین تا براتون ارسال بشه.
   ممنون از همراهی شما 🙏🏻🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.