آجر آنلاین

آجر سنتی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
دسترسی سریع

آجر سنتی (Traditional Brick) که در بازار به نام های آجر خشتی، آجر قدیمی و آجر ختایی نیز شناخته می شود، یکی از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی از گذشته تا به حال است.

در این صفحه از آجر آنلاین (Ajoronline.com) همراه باشید تا در خصوص قیمت آجر خشتی ۲۰*۲۰، قیمت آجر سنتی قم، تهران، یزد و…، انواع رنگ ها و ابعاد و نحوه خرید و ارسال بار به شهر های مختلف کشور، اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایید.

لیست قیمت آجر سنتی (خرداد ۱۴۰۲)

توجه داشته باشید که تمامی قیمت آجر سنتی یزد، قم تهران و… در طرح های مختلف برای هر یک قالب (یک عدد) می باشد.

آجر سنتی کامل زرد
۱۰×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

آجر سنتی کامل گلبهی
۱۰×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۷۰۰ تا ۵,۱۰۰ تومان

آجر سنتی کامل ابلق
۱۰×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۷۰۰ تا ۳,۴۰۸ تومان

آجر قرمز سنتی کامل
۱۰×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۹۰۰ تا ۵,۱۰۰ تومان

آجر سنتی ساده زرد
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۳۰۰ تا ۳,۲۰۰ تومان

آجر سنتی ساده گلبهی
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۴۰۰ تا ۳,۲۰۰ تومان

آجر سنتی ساده ابلق
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۴۰۰ تا ۲,۴۹۰ تومان

آجر سنتی ساده قرمز
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۵۰۰ تا ۳,۲۰۰ تومان

آجر سنتی رستیک زرد
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۱,۸۸۰ تا ۳,۱۰۰ تومان

آجر سنتی رستیک گلبهی
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۱,۹۵۰ تا ۳,۱۰۰ تومان

آجر سنتی رستیک ابلق 
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۱,۹۵۰ تا ۲,۱۰۰ تومان

آجر قرمز سنتی رستیک
۳×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۰۰۰ تا ۳,۱۰۰ تومان

آجر سنتی نیمه زرد
۵٫۵×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۶۰۰ تا ۴,۱۵۰ تومان

آجر سنتی نیمه گلبهی
۵٫۵×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۷۰۰ تا ۴,۱۵۰ تومان

آجر سنتی نیمه ابلق
۵٫۵×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۷۰۰ تا ۲۹۹۰ تومان

آجر قرمز سنتی نیمه
۵٫۵×۵٫۵×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۸۰۰ تا ۴,۱۵۰ تومان

آجر سنتی کف زرد
۲۰×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۴۵۰ تا ۵,۳۴۰ تومان

آجر سنتی کف گلبهی
۲۰×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۵۰۰ تا ۵,۳۴۰ تومان

آجر سنتی کف ابلق
۲۰×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۵۰۰ تا ۵,۳۴۰ تومان

آجر سنتی کف قرمز
۲۰×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۲,۸۰۰ تا ۵,۹۴۰ تومان

آجر سنتی ال زرد
۵٫۵×۱۰×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۳,۸۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان

آجر سنتی ال گلبهی
۵٫۵×۱۰×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۳,۹۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان

آجر سنتی ال ابلق
۵٫۵×۱۰×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۳,۹۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان

آجر سنتی ال قرمز
۵٫۵×۱۰×۲۰
قیمت: هر قالب (هر عدد) از ۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان

از رایج ترین تولیدات کارخانه آجر سنتی نما، آجر پلاک سنتی، کامل، نیمه و همچنین آجر فرش سنتی می باشد.
آجر سنتی کف معمولاً در رنگ های قرمز، قرمز اخرا، زرد، پوست پیازی، ابلق و قهوه ای سوخته تولید می شوند. آجر کف سنتی را با طول و عرض ۱۰ سانت و قطرهای ۲٫۵ و ۴ سانت نیز می توانید از فروشگاه اینترنتی آجر آنلاین خریداری کنید.

آجرنما سنتی در طرح های متنوعی همچون ال، رستیک (آجر قدیمی)، فخر مدین و… تولید و به فروش می رود. همانطور که گفته شد فروش آجر سنتی تهران، کرمان، همدان و سایر شهرها در آجر آنلاین به قیمت درب کارخانه می باشد، که می توانید در هر نقطه ای از ایران سفارش خود را ثبت کنید.

لیست قیمت آجر نما سنتی در یک نگاه

آخرین به روز رسانی: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

نوع آجر رنگ ابعاد قیمت هر عدد (تومان)
پلاک کامل زرد ۲۰×۵٫۵×۱۰ از ۲,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰
پلاک کامل پوست پیازی، گلبهی ۲۰×۵٫۵×۱۰ از ۲,۷۰۰ تا ۵,۱۰۰
پلاک کامل ابلق ۲۰×۵٫۵×۱۰ از ۲,۷۰۰ تا ۳,۴۰۸
پلاک کامل قرمز ۲۰×۵٫۵×۱۰ از ۲,۹۰۰ تا ۵,۱۰۰
پلاک زرد ۲۰×۵٫۵×۳ از ۲,۳۰۰ تا ۳,۲۰۰
پلاک پوست پیازی، گلبهی ۲۰×۵٫۵×۳ از ۲,۴۰۰ تا ۳,۲۰۰
پلاک ابلق ۲۰×۵٫۵×۳ از ۲,۴۰۰ تا ۲,۴۹۰
پلاک قرمز ۲۰×۵٫۵×۳ از ۲,۵۰۰ تا ۳,۲۰۰
سنتی رستیک زرد ۲۰×۵٫۵×۳ از ۱,۸۸۰ تا ۳,۱۰۰
سنتی رستیک پوست پیازی، گلبهی ۲۰×۵٫۵×۳ از ۱,۹۵۰ تا ۳,۱۰۰
سنتی رستیک ابلق ۲۰×۵٫۵×۳ از ۱,۹۵۰ تا ۲,۱۰۰
سنتی رستیک قرمز ۲۰×۵٫۵×۳ از ۲,۰۰۰ تا ۳,۱۰۰
سنتی نیمه زرد ۲۰×۵٫۵×۵٫۵ از ۲,۶۰۰ تا ۴,۱۵۰
سنتی نیمه پوست پیازی، گلبهی ۲۰×۵٫۵×۵٫۵ از ۲,۷۰۰ تا ۴,۱۵۰
سنتی نیمه ابلق ۲۰×۵٫۵×۵٫۵ از ۲,۷۰۰ تا ۲,۹۹۰
سنتی نیمه قرمز ۲۰×۵٫۵×۵٫۵ از ۲,۸۰۰ تا ۴,۱۵۰
سنتی کف زرد ۲۰×۲۰ از ۲,۴۵۰ تا ۵,۳۴۰
سنتی کف پوست پیازی، گلبهی ۲۰×۲۰ از ۲,۵۰۰ تا ۵,۳۴۰
سنتی کف ابلق ۲۰×۲۰ از ۲,۵۰۰ تا ۵,۳۴۰
سنتی کف قرمز ۲۰×۲۰ از ۲,۸۰۰ تا ۵,۹۴۰
ال سنتی زرد ۲۰×۵٫۵×۱۰ از ۳,۸۰۰ تا ۶,۰۰۰
ال سنتی پوست پیازی، گلبهی ۲۰×۵٫۵×۱۰ از ۳,۹۰۰ تا ۶,۰۰۰
ال سنتی ابلق ۲۰×۵٫۵×۱۰ از ۳,۹۰۰ تا ۶,۰۰۰
ال سنتی قرمز ۲۰×۵٫۵×۱۰ از ۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰

قیمت آجر سنتی قم و سایر شهرها معمولاً به صورت قالبی (عددی) محاسبه می شود که در لیست بالا می توانید بازه قیمت آجر خشتی سنتی اصفهان را بر اساس تاریخ روز مشاهده کنید. علاوه بر این، در آجر آنلاین قیمت آجر خشتی کف و نما بر اساس درب کارخانه تعیین می شود.

همین حالا می توانید جهت ثبت سفارش و خرید آجر نما طرح قدیمی اقدام نمایید. کافیست با شماره ۰۹۰۲۱۶۸۴۴۱۱ تماس بگیرید.

نمونه تصاویر نمای آجری سنتی

برای دیدن نمونه پروژه های بیشتر از نما آجر سنتی روی < یا > کلیک کنید. همچنین با کلیک روی هر عکس می توانید آن را در ابعاد بزرگ تر و جزئیات بیشتر مشاهده کنید.

در طراحی نمای سنتی بیرونی، اغلب از آجر پلاک سنتی، نیمه و کامل استفاده می شود و برای نمای داخلی نیز، آجر نما طرح قدیمی یا همان طرح رستیک به کار برده می شود. با مشاهده تصاویر بالا می توانید بهترین نمونه پروژه های اجرایی با نمای آجر سنتی را مشاهده نمایید.

تعدادی از تصاویر این آلبوم نمونه هایی از انواع آجر سنتی یزد، قم، همدان، کرمان و دیگر شهرها در پروژه های ۱ سال ساخت الی ۵ سال ساخت می باشند.

آجر سنتی (آجر قدیمی) چیست؟

انواع آجر سنتی نما
انواع آجر نمای سنتی در طرح ها و ابعاد مختلف

آجر سنتی (خشتی، قدیمی، ختایی) از قدیمی ترین انواع آجر نما است که در آجر آنلاین با تنوع زیاد رنگ و طرح و همچنین ضمانت عدم شوره زدگی و تغییر رنگ به فروش می رسد. در همین راستا نمای آجری سنتی یکی از پر طرفدارترین نماهای ساختمان ها می باشد. قیمت آجر نما سنتی، قیمت آجر خشتی ۲۰*۲۰ و... در آجر آنلاین از درب کارخانه محاسبه می شود و ارسال فوری بار به سراسر کشور نیز امکان پذیر است.

نحوه خرید آجر سنتی یزد، قم، تهران و... از درب کارخانه

در هر کجای سراسر ایران که باشید، آجر آنلاین محصول مورد نظر شما را از نزدیک ترین کارخانه تولیدی به محل پروژه ارسال می نماید. (هزینه ارسال بر عهده مشتری محترم می باشد.)

انتخاب محصول

محصول یا محصولات مورد نظر خود را انتخاب کنید. (کد هر محصول بر روی عکس آن درج شده است.)

استعلام وضعیت

شما خریداران گرامی جهت خرید آجر سنتی قم، ورامین، اصفهان و... تنها کافیست با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید و از پشتیبانی همه جانبه تیم فروش آجر آنلاین در خصوص محاسبه تعداد قالب مورد نیاز در هر متر مربع، ابعاد متناسب با متراژ بنا، هماهنگی های ارسال بار و... بهرمند شوید.

ثبت سفارش

انجام هماهنگی های ارسال بار با واحد مربوطه و ثبت سفارش و تسویه از طریق درگاه پرداخت امن

آیا می دانستید علاوه بر تجربه خریدی بدون واسطه از آجر آنلاین، از خدمات ویژه ما که در لیست زیر بیان شده است نیز بهره مند خواهید شد؟

 1. مشاوران و مدیران فروش مجموعه ما، با صبر و حوصله شما را در انتخاب مناسب ترین مصالح متناسب با نما، موقعیت جغرافیایی شما و… راهنمایی می‌کنند.
 2. در هر کجای ایران که باشید، محصول مورد نیاز خود را می توانید از مراکز تولید آجر نما سنتی اصفهان، قم، ورامین، یزد، تهران و سایر نقاط کشور سفارش دهید.
 3. جهت آسایش خاطر شما مشتریان گرامی، وضعیت بار شما از لحظه ارسال تا لحظه بارگیری و تحویل در محل، به صورت مستمر پیگیری شده و به شما گزارش داده می شود.
 4. در محاسبات تعداد قالب بر اساس متراژ بنا، همیشه تعدادی قالب اضافه تر برای پیشگیری از کم آمدن مصالح، در نظر گرفته شده و برای شما ارسال می شود.

نحوه ارسال بار آجر نما سنتی تهران، یزد و...

ارسال بار آجر ختایی همواره دغدغه همراهان گرامی آجر آنلاین بوده است، که مجموعه ما با توجه به این امر اعلام کرده است در صورت تمایل مشتری هماهنگی ها و ارسال بار از درب کارخانه توسط مجموعه آجر آنلاین انجام شود. این ویدئو یک دقیقه ای را ببینید تا به طور کامل با ارسال بار آجر آنلاین آشنا شوید.

در صورت ارسال بار توسط مجموعه آجر آنلاین، هزینه ارسال آن به عهده مشتری است.

کاربرد آجرسنتی در نما و کف

آجرهای سنتی از لحاظ کاربردی به ۳ دسته تقسیم می شوند:

 1. آجر کف فرش سنتی (ختایی)
 2. آجر سنتی نمای بیرونی
 3. نمای داخلی

کاربرد نمای آجر سنتی در کف

معمولاً از آجر کف سنتی جهت نمای دیوار نیز استفاده می شود. متداول ترین ابعاد تولیدی این آجرها ۲۰×۲۰ و ۱۰×۱۰ است. قیمت آجر خشتی ۲۰×۲۰ نیز در رنگ های مختلف در جدول بالا درج شده است. جهت ثبت خرید و هماهنگی ارسال بار کافیست با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

برای مشاهده نمونه پروژه های اجرایی و قیمت آجر کف فرش سنتی روی دکمه زیر کلیک کنید:

آجر کف سنتی
آجر فرش سنتی در رنگ های قرمز و گلبهی

برای مطالعه بیشتر در خصوص سایر کاربردهای آجر پلاک سنتی و عوامل موثر بر قیمت آجر سنتی قم، یزد و… روی نمایش بیشتر کلیک کنید.

کاربرد طرح های آجر سنتی در نمای داخلی

همانطور که در ابتدای صفحه قیمت آجر قرمز سنتی، زرد و…. را مشاهده کردید هر کدام دارای طرح های مختلفی از جمله رستیک، ال و کف بود.

امروزه استفاده از آجر رستیک سنتی در طراحی دکوراسیون داخلی سنتی طرفدارانی بسیاری پیدا کرده است. آجر رستیک به عنوان آجر نمای سنتی ایرانی شناخته می شود که برای علاقه مندان دکورهای سنتی گزینه خوبی می باشد.

قیمت آجر سنتی یزد، قم و… در طرح های مختلف در ابتدای صفحه درج شده است. همچنین برای اطلاع از قیمت دقیق باربری، نحوه ارسال و… کافیه با کارشناسان فروش آجر آنلاین تماس بگیرید.

 

کاربردهای آجر نما سنتی
انواع نمای آجر سنتی

انواع آجر سنتی نما به قیمت درب کارخانه
انواع طرح های آجر سنتی نما

 

تولید آجرسنتی در گناباد، ورامین، قم و...
تولید انواع آجر خشتی در گناباد و… با کاربردهای مختلف

عوامل تعیین کننده قیمت آجر نما سنتی

کارخانه جات آجر نما سنتی اصفهان، تهران، قم، گناباد، مشهد و… عوامل مختلفی را در تعیین قیمت این مصالح در نظر می گیرند که عبارتند از:

 • هزینه سوخت کوره آجرپزی؛
 • متراژ بنا؛
 • ابعاد و رنگ؛
 • فاصله محل پروژه تا محل کارخانه (هزینه حمل بار)؛
 • و…

قیمت آجر نما سنتی

 

عوامل موثر بر قیمت آجر نما سنتی چیست؟

مشتریان گرامی در نظر داشته باشید که به صرفه ترین خرید، به طور مستقیم از درب کارخانه می باشد. شما می توانید از طریق آجر آنلاین، خرید آجر سنتی را بدون واسطه و به قیمت درب کارخانه تجربه کنید.

مقایسه قیمت آجر خشتی و سنتی

روش تولید خشت بر خلاف آجر سنتی کاملاً دستی بوده و هزینه های سوخت کوره در فرآیند ساخت آن دخیل نیستند. به همین دلیل معمولاً قیمت آجر خشتی کف و دیوار کم تر تمام می شود.

قیمت خشت سنتی

 

انواع آجر خشتی سنتی اصفهان و دیگر شهرها به قیمت کارخانه

جهت استعلام قیمت آجر خشتی ۲۰*۲۰ و خشت کامل می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید یا از طریق دکمه چت آنلاین با آن ها ارتباط برقرار نمایید.

نمایش بیشتر نمایش کمتر

محصولات جانبی​

سوالات متداول آجر نما سنتی

آیا آجرنما سنتی که در آجر آنلاین به فروش می رسد ضد شوره می باشد؟

✅ شوره آجر همان نمک موجود در ملاتی است که پشت آجر کار می شود و در اثر تبخیر آب رسوب کرده و به تدریج روی سطح آجر ظاهر می شود. برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است از ماسه ۲ بار شور و سیمان مرغوب به عنوان ملات استفاده کنید. همچنین برای تست شوره زدگی آجر خشت سنتی می توانید آجر را داخل سطل آب قرار دهید تا کاملا خیس شود، سپس آن را در مکانی مرطوب مثل یخچال بگذارید تا مشخص شود که آجر شوره میزند یا خیر؟

آجر نمای سنتی ایرانی متناسب با چه شرایط آب و هوایی می باشد؟

✅ آجر خشتی سنتی اصفهان و دیگر شهرها بیشتر مناسب آب و هوای گرمسیر است، اما شما می توانید با نانو کردن سطح این آجرها، میزان نفوذ پذیری آن ها را به صفر رسانده و در مناطق سردسیر نیز نمای سنتی آجری داشته باشید.

قیمت آجر سنتی یزد، قم، تهران و… چقدر است؟ به صورت قالبی محاسبه می شود یا متری؟

✅ قیمت این آجرها به صورت قالبی (عددی) اعلام محاسبه می شود که با توجه به ابعاد آجر، منطقه شما و… متفاوت می باشد. آخرین لیست قیمت آجر سنتی کف و دیوار در خرداد ماه ۱۴۰۲ در ابتدای همین صفحه از سایت آجر آنلاین درج شده و قابل مشاهده است.

برخی از مشتریان​ ما

19 Comments

 1. من کلا استفاده از نمای آجری رو خیلی خیلی دوست دارم. به صورت کلی به نظرم برای نمای داخل آجر سنتی بهتر از بقیه آجرها حس خوبی رو ایجاد می کنه. ممنون مطلب جامعی درباره اش خوندم

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
   ممنون از همراهی شما با آجر آنلاین 🙏

   1. سلام
    آیا بکارگیری این آجرخشتی سنتی درمحپطه باز(للبته زیرسقف)درکلار
    دشت منطقه سردسیر وبارانی امکان
    بکارگیری دارد؟
    قیمت درج شده بین ۲۲۰۰تا۵۰۰۰تومان
    چه تفاوتی ازنظر کیفیت وقطرآجردارد

    1. سلام و وقت بخیر دوست عزیز؛
     بله امکان پذیره و برای این کار توصیه میشه از آجر خشتی سنتی پوست پیازی ورامین استفاده کنید.
     با توجه به اینکه آجر از شهر ها و کارخانه های مختلف ارسال میشه، کیفیت و نوع رنگ بندی این آجرها در شهرهای مختلف متفاوته و به همین دلیل بازه قیمتی آجرها هم متفاوت هست.

   1. سلام جواد عزیز؛
    با توجه به اینکه مشهد منطقه سردسیری محسوب نمیشه، از هر آجری میتونید استفاده کنید. اما در صورتی که برای منطقه سردسیر آجر میخواین، پیشنهاد ما به شما آجر نسوز هست.

 2. آجر سنتی برای نمای داخلی حیاط خیلی عالی و با صفا است. حتی به نظرم اگه آدم بخواد باغ بسازه می تونه دیوارهای داخل حیاط باغ رو از این آجر سنتی ها کار کنه. این لینکی که به صفحه محاسبه آجر گذاشتین خیلی خوب بود صفحه اش. من از نحوه محاسبه اش استفاده کردم. مرسی

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛ دقیقا همینطوره ممنون از همراهی تون با آجر آنلاین 🙏

 3. سلام. من د ر شهر کرمان زندگی میکنم . اینجا نماینده دارین که بشه از نزدیک محصول رو دید؟

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
   خیر، فروش ما به صورت اینترنتی و آنلاین هست. اما در صورتی که تمایل داشته باشین نمونه کار رو از نزدیک ببینید، براتون چند قالب ارسال می کنیم.
   لطفا با شماره ۰۹۰۲۱۶۸۴۴۱۱ تماس بگیرید تا همکارانم شما رو راهنمایی کنن.

 4. سلام و درود

  برای دیوار یه باغ حدود ۸ هزار مترمربع چقدر آجر نیاز داره و هزینه ش حدودا چقدر میشه؟
  اگه نمونه ای از کاری که برای حصارکشی باغ انجام دادید لطفا برام ارسال کنید.
  سپاسگزارم

  1. سلام و وقت بخیر دوست عزیز؛
   تعداد قالب آجر مورد نیاز شما بستگی به ابعاد قالب داره. شما می تونید از طریق لینک زیر متراژ و ابعاد آجر رو وارد کنید تا تعداد آجر مورد نیازتون بدست بیاد:
   https://ajoronline.com/brick-calculations/
   برای دیدن نمونه کار هم لطفا به واتساپ شماره ۰۹۰۲۱۶۸۴۴۱۱ پیام بدین تا براتون ارسال بشه.
   ممنون از همراهی شما 🙏🏻🌹

 5. سلام و خسته نباشید
  من برای کف فرش باغ در ناژوان اصفهان آجر با قیمت مناسب می خوام
  کدوم نوع بهتره؟

  1. سلام و عرض ادب دوست عزیز؛
   پیشنهاد آجر آنلاین به شما آجر کف سنتی رنگ زرد ابعاد ۳٫۵×۲۰×۲۰ هست.
   در حال حاضر در آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت این آجرها دونه ای ۲۱۰۰ تومان هست.

 6. سلام. ما ساکن زنجان هستیم، اگه آجر سنتی همدان یا آجر سنتی کرمان رو بخوایم برامون ارسال می کنین یا نه؟

 7. سلام وقتتون بخیر
  برای ۱۰۰ متر نمای داخلی چه تعداد آجر سنتی رستیک لازمه؟

  1. سلام و وقت بخیر دوست عزیز؛
   بستگی داره به اینکه کدوم ابعاد آجر سنتی مد نظرتونه؟
   برای اینکه ساده و سریع بتونید محاسبه کنید چه تعداد آجر نما سنتی با توجه به متراژتون نیاز دارید، بهتون پیشنهاد می کنیم از ابزار آنلاین ما استفاده کنید:
   https://ajoronline.com/brick-calculations/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همین الان شماره ات رو وارد کن
تا نمونه قالب آجری که میخوای رو، رایگان بفرستیم.